GL 44 mmol/L
 

 • دستگاه تست قند خون-کم حجم
 • 3در1(دستگاه قند خون،ابزار خونگیر،usb و نرم فزار داخلی)
 • نشانه های تصویر برای مدیریت بهینه دیابت
 • نوار تست بسیار پهن

 

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
GL 42
 

 • دستگاه تست خون
 • استفاده آسان
 • نمایشگر بزرگ

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
Lancing device with AST cap
 
 • استفاده آسان
 • با کلاهک ast تعویض لنست

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
Sterile needle lancets
 
 • سوزن اسریل برای تمام دستگاه های تست قند خونbeurer
 • 100عددی4بسته 25تایی

 

 

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
Test strips GL 44/50
 
 • نوار تست قند خون
 • نوار تست با کیفیت تایید شده
 • کنترل مداوم
 • 50 عدد 2بسته25 عددی

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
GL 50 mmol/L - Pure white
 
 • 3در1(دستگاه قند خون،ابزار خونگیر،usb و نرم فزار داخلی)
 • نوار تست بسیار پهن
 •  

  جزئیات

    علاقه مندی ها
   برای نمایش فیلم کلیک کنید
   
   
  GL 50 mmol/L - Deep black
   
  • دستگاه تست قند خون-کم حجم
  • 3در1(دستگاه قند خون،ابزار خونگیر،usb و نرم فزار داخلی)
  • نوار تست بسیار پهن

   

  جزئیات

    علاقه مندی ها
   برای نمایش فیلم کلیک کنید
   
   
  GL 44 mg/dL
   
  • دستگاه تست قند خون-کم حجم
  • 3در1(دستگاه قند خون،ابزار خونگیر،usb و نرم فزار داخلی)
  • نشانه های تصویر برای مدیریت بهینه دیابت
  • نوار تست بسیار پهن

   

  جزئیات

    علاقه مندی ها
   برای نمایش فیلم کلیک کنید
   
   
  GL 32 mmol/L
   

   

  جزئیات

    علاقه مندی ها
   برای نمایش فیلم کلیک کنید
  . .
   
  Close
  Close