Heating pads from Beurer

فشار سنج های مچی

فشارسنج‌هاي بازويي و مچي براي کاربرد سريع و ايمن: به سادگي به سلامت خود کمک کنيد. سنجش شخصي فشارخون اطلاعات مهمي براي شما و دکتر فراهم مي‌آورد. در خانه، بيرون و هر کجا که هستيد به راحتي فشارخون خود را اندازه بگيريد.
 
 
BC 57
 

 • فشارسنج مچی
 • نمایشگر خوانا

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
BC 80
 
 • نشانگر حالت استراحت برای اندازه گیری دقیق
 • بسیار باریک
 • جزئیات

    علاقه مندی ها
   برای نمایش فیلم کلیک کنید
   
   
  BC 50
   

  • فشارسنج مچی
  • بسیار باریک

  جزئیات

    علاقه مندی ها
   برای نمایش فیلم کلیک کنید
   
   
  BC 40
   

   

  • اندازه گیری فشار خون و ضربان قلب از طریق مچ

   

  جزئیات

    علاقه مندی ها
   برای نمایش فیلم کلیک کنید
   
   
  BC 60
   
  • فشارسنج مچي BC60
  • با نشانگر انحصاري حالت استراحت
  • سنجش از طريق مچ ، کاملا اتوماتيک
  • نشانگر انحصاري حالت استراحت resting
  • رده بندي WHO / تشخيص آريتمي

  جزئیات

    علاقه مندی ها
   برای نمایش فیلم کلیک کنید
   
   
  BC 58
   
  • فشارسنج مچي BC58
  • با نمايشگر لمسي
  • سنجش از طريق مچ ، کاملا اتوماتيک
  • نمايشگر لمسي
  • رده بندي WHO / تشخيص آريتمي

  جزئیات

    علاقه مندی ها
   برای نمایش فیلم کلیک کنید
   
   
  BC 44
   
  • فشارسنج مچي BC44
  • کارکرد آسان
  • سنجش از طريق مچ ، کاملا اتوماتيک
  • کارکرد آسان
  • رده بندي WHO / تشخيص آريتمي

  جزئیات

    علاقه مندی ها
   برای نمایش فیلم کلیک کنید
   
   
  BC 32
   

   

  • فشارسنج مچی BC32
  •  اندازه گیری فشار خون به صورت تمام
  • اتوماتیک
  •  میانگین فشارخون صبح و شب در 7روز

  جزئیات

    علاقه مندی ها
   برای نمایش فیلم کلیک کنید
   
   
  BC 31
   
  • اندازه گیری فشار خون و ضربان قلب از طریق مچ
  • نمایشگر واضح

   

  جزئیات

    علاقه مندی ها
   برای نمایش فیلم کلیک کنید
   
   
  BC 30
   
  • اندازه گیری فشار خون و ضربان قلب از طریق مچ
  • ذخیره 3 اندازه گیری آخر
  • نمایشگر واضح

   

  جزئیات

    علاقه مندی ها
   برای نمایش فیلم کلیک کنید
   
   
  BC 20
   
  • فشارسنج مچي BC20
  • با مهر تأييد کيفيت
  • داراي مهر کيفيت انجمن فشارخون آلمان
  • سنجش از طريق مچ ، کاملا اتوماتيک

  جزئیات

    علاقه مندی ها
   برای نمایش فیلم کلیک کنید
   
   
  BC 19
   
  • فشارسنج مچي سخنگو BC19
  • (3 زبان)
  • فشارسنج سخنگو آلماني ، انگليسي و اسپانيايي
  • رده بندي WHO

  جزئیات

    علاقه مندی ها
   برای نمایش فیلم کلیک کنید
   
   
  BC 16
   
  • فشارسنج مچي BC16
  • طراحي زيبا
  • رده بندي WHO
  • تشخيص آريتمي

  جزئیات

    علاقه مندی ها
   برای نمایش فیلم کلیک کنید
  . .
   
  Close
  Close