Heating pads from Beurer

ترازوهای چمدانی

کوچک و دستی - برای مسافرت ایده آل است. در هنگام مسافرت های هوایی می توانید وزن بار ها را دید تا در صورت داشتن اضافه بار از آن مطلع شویم. همیشه در دست، شما همچنین می توانید از برای وزن کردن دیگر اشیا نیز استفاده کنید.
 
 
LS 10
 

 

  • ترازوی چمدانی کوچک و کارآمد
  • عملکرد ایست اتوماتیک دارای بست و بند برای صرفه جویی در فضا
  • نمایشگر LCD خوانا

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
LS 06
 
  • ترازوی چمدانی کوچک و کارآمد
  • عملکرد ایست اتوماتیک دارای بست و بند برای صرفه جویی در فضا
  • نمایشگر LCD خوانا

 

 

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
. .
 
Close
Close