مبل ماساژ دولوکس MC 5000
 

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
MC 5000
 

 • مبل ماساژ دولوکس
 • اسکن اتوماتیک
 • ماساژ شیاتسو،ضربه ای مالشی و غلتکی
 • ماساژ با فشار هوا برای صندلی و قسمت ساق پا به صورت جداگانه

 

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
MG 206
 

 • روکش صندلی ماساژور
 • عملکرد تایمر

 

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
FB 35
 

 • ماساژوز پا معطر
 • عملکرد آروماتراپی
 • 3کلاهک ماساژ قابل تعویض

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
FB 12
 

 • ماساژوز پا کلاسیک
 • کلاهک ماساژ

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
MG 147
 

 • بالش ماساژور شیاتسو
 • همراه با کنترل

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
FM 60
 
 • ماساژ پا شیاتسو
 • ماساژور پا به روش شیاتسو
 • دارای 18 کلاهک ماساژ
 • امکان انتخاب جداگانه عملکرد با مادون قرمز

 

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
FM 38
 
 • ماساژ پا شیاتسو
 • ماساژ آرامش پا به روش شیاتسو
 • امکان انتخاب جداگانه عملکرد با مادون قرمز

 

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
FM 16
 
 • ماساژور پا قابل حمل
 • ماساژر غلتکي براي آرامش پا
 • ماساژ لرزاننده ملايم

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
FB 50
 
 • ماساژ لرزشي و ماساژ با حباب
 • گرمکن آب در 5 سطح ( C ْ 48-35)
 • مغناطيس يکپارچه براي مغناطيس درماني

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
FB 25
 
 • ماساژ لرزشي و ماساژ با حباب
 • 16 مغناطيس دائمي براي مغناطيس درماني
 • 3 عملکرد:
 • - ماساژ لرزشي- ماساژ با حباب-گرمکن آب

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
FB 20
 
 • ماساژ با حباب با ماساژ موضعی
 • نور مادون قرمز نقطه اي آرامبخش
 • امکان استفاده از ماساژ خشک
 • جزئیات

    علاقه مندی ها
   برای نمایش فیلم کلیک کنید
   
   
  FB 14
   
  • ماساژور پا
  • ماساژور پا کلاسیک
  • سه کاره ماساژ با حباب ماساژ لرزشی،گرمکن آب

   

  جزئیات

    علاقه مندی ها
   برای نمایش فیلم کلیک کنید
   
   
  MG 100
   
  • ماساژور بدن با مادون قرمز
  • ماساژور آلومینیومی
  • قابل استفاده توسط خود یا به کمک دیگران
  • ماساژ ضره ای نافذ برای رفع خستگی
  • 2سری ماساژ

   

   

  جزئیات

    علاقه مندی ها
   برای نمایش فیلم کلیک کنید
   
   
  MG 90
   

  ماساژور بدن ضربه ای

  ماساژ ضربه ای نافذ برای رفع خستگی

  ماساژور از جنس کروم با کیفیت

   

  جزئیات

    علاقه مندی ها
   برای نمایش فیلم کلیک کنید
   
   
  MG 81
   
  • ماساژ بدن با مادون قرمز
  • ماساژ ضربه ای نافذ برای رفع خستگی
  • 2 کلاهک ماساژ

   

  جزئیات

    علاقه مندی ها
   برای نمایش فیلم کلیک کنید
   
   
  MG 80
   
  • ماساژور بدن با مادون قرمز
  • ماساژ ضربه ای نافذ برای رفع خستگی
  • 2کلاهک ماساژ

   

   

  جزئیات

    علاقه مندی ها
   برای نمایش فیلم کلیک کنید
   
   
  MG 70
   
  • ماساژور بدن با مادون قرمز
  • ماساژ ضربه ای برای رفع خستگی
  • تنوع کاربرد به خاطر دسته جداشونده

  جزئیات

    علاقه مندی ها
   برای نمایش فیلم کلیک کنید
   
   
  MG 55
   
  • ماساژور بدن ضربه ای
  • ماساژ ضربه ای نافذ برای رفع خستگی
  • رفع خستگی و شل گننده عضلات پشت

   

  جزئیات

    علاقه مندی ها
   برای نمایش فیلم کلیک کنید
   
   
  MG 40
   
  • ماساژور بدن با مادون قرمز
  • ماساژ لرزشی آرامش بخش
  •  مناسب برای ماساژ موضعی

  جزئیات

    علاقه مندی ها
   برای نمایش فیلم کلیک کنید
   
   
  MG 30
   
 • ماساژور بدن مینی ست هدیه
 • ماساژ لرزشی ملایم
 • ماساژ بدن سر و صورت
 • جزئیات

    علاقه مندی ها
   برای نمایش فیلم کلیک کنید
   
   
  MG 21
   
  • ماساژور بدن با مادون قرمز
  • ماساژور لرزشی آرامش بخش همراه بارفع خستگی

   

  جزئیات

    علاقه مندی ها
   برای نمایش فیلم کلیک کنید
   
   
  MG 16
   
  • ماساژور بدن مینی
  • ماساژ لرزشی ملایم
  • رفع خستگی در هر زمان و هر مکان - در خانه

   

  جزئیات

    علاقه مندی ها
   برای نمایش فیلم کلیک کنید
   
   
  MG 16
   
 • ماساژ لرزشی ملایم
 • رفع خستگی در هر زمان و هر مکان - در خانه
 •  

  جزئیات

    علاقه مندی ها
   برای نمایش فیلم کلیک کنید
   
   
  MG music
   
 • روکش صندلی ماساژور به روش شیاتسو
 • پخش موسیقی با بلندگو های داخلی
 • ماساژ ارامش بخش کمر به روش شیاتسو
 •  

  جزئیات

    علاقه مندی ها
   برای نمایش فیلم کلیک کنید
   
   
  MG 300 black
   
  • روکش صندلی ماساژور
  • ماساژ کامل پشت با 4 کلاهک ماساژ
  • اسکن اتوماتیک بدن
  • ماساژ شاتسو،غلتکی

   

  جزئیات

    علاقه مندی ها
   برای نمایش فیلم کلیک کنید
   
   
  MG 295 cream
   
  • روکش صندلی ماساژور به روش شیاتسو
  • ماساژ سه بعدی پشت
  • ماساژ گردن با امکان تنظیم بلندی
  • ماساژ موضعی

   

  جزئیات

    علاقه مندی ها
   برای نمایش فیلم کلیک کنید
   
   
  MG 295 black
   
  • روکش صندلی ماساژور به روش شیاتسو
  • ماساژ سه بعدی پشت
  • ماساژ گردن با امکان تنظیم بلندی
  • ماساژ موضعی

   

  جزئیات

    علاقه مندی ها
   برای نمایش فیلم کلیک کنید
   
   
  MG 260 cream
   
  • روکش صندلی ماساژور به روش شیاتسو
  • ماساژ گردن شیاتسو با امکان تنظیم بلندی
  • ماساژ آرامش بخش کمر به روش شیاتسو

   

  جزئیات

    علاقه مندی ها
   برای نمایش فیلم کلیک کنید
   
   
  MG 260 black
   
  • روکش صندلی ماساژور به روش شیاتسو
  • ماساژ گردن شیاتسو با امکان تنظیم بلندی
  • ماساژ آرامش بخش کمر به روش شیاتسو

   

  جزئیات

    علاقه مندی ها
   برای نمایش فیلم کلیک کنید
   
   
  MG 240
   
  • روکش صندلی ماساژور به روش شیاتسو
  • ماساژ ارامش بخش کمر به روش شیاتسو
  • ماساژ موضعی

   

  جزئیات

    علاقه مندی ها
   برای نمایش فیلم کلیک کنید
   
   
  MG 230
   
  • ماساژ قدرتمند شياتسو
  • ماساژ موضعي
  • ماساژ غلتکي آرامش بخش

  جزئیات

    علاقه مندی ها
   برای نمایش فیلم کلیک کنید
   
   
  MG 215
   

   

  • روکش صندلی ماساژور به روش شیاتسو
  • ماساژ شیاتسو آرامش بخش سرتاسر پشت با 12 کلاهک
  • امکان انتخاب بلندی منطقه ماساژ

  جزئیات

    علاقه مندی ها
   برای نمایش فیلم کلیک کنید
   
   
  MG 200 cream
   
  • روکش صندلی ماساژور به روش شیاتسو
  • ماساژ آرامش بخش کمر به روش شیاتسو
  • عملکرد تایمر

   

  جزئیات

    علاقه مندی ها
   برای نمایش فیلم کلیک کنید
   
   
  MG 200 black
   
 • روکش صندلی ماساژور به روش شیاتسو
 • ماساژ آرامش بخش کمر به روش شیاتسو
 • عملکرد تایمر
 •  

  جزئیات

    علاقه مندی ها
   برای نمایش فیلم کلیک کنید
   
   
  MG 158
   
  • روکش صندلی ماساژور
  • احساس دلچسب ماساژ  با گرما
  • امکان انتخاب منطقه ماساژ
  • امکان روشن کردن عملکرد گرما در پشت 

  جزئیات

    علاقه مندی ها
   برای نمایش فیلم کلیک کنید
   
   
  MG 150
   
  • ماساژور گردن
  • ماساژ شیاتسو برای کتف ،شانه و پشت
  • ماساژ آرامش بخش برای کتف و گردن

  جزئیات

    علاقه مندی ها
   برای نمایش فیلم کلیک کنید
   
   
  MG 148
   
  • کمربند ماساژ شیاتسو
  • ماساژ شیاتسو برای کتف ،شانه و پشت
  • عملکرد نور و گرما
  • مناسب برای ماساژ موضعی

   

  جزئیات

    علاقه مندی ها
   برای نمایش فیلم کلیک کنید
   
   
  MG 145
   
  • ماساژور بدن با مادون قرمز
  • ماساژ لرزشی آرامش بخش همراه با رفع خستگی

   

  جزئیات

    علاقه مندی ها
   برای نمایش فیلم کلیک کنید
   
   
  MG 140
   
  • 4 کلاهک ماساژ چرخشي
  • تنوع استفاده براي ماساژ گردن ،  کمر، پا و غيره
  • حرکت در جهت و خلاف جهت عقربه هاي ساعت

  جزئیات

    علاقه مندی ها
   برای نمایش فیلم کلیک کنید
   
   
  MC 4000
   
  • مبل ماساژ به روش شیاتسو
  • ناساژ شیاتسو،ضربه ای،مالشی،و غلتکی
  • ماساژ با فشار هوا برای صندلی و قسمت ساق پا به صورت جداگانه

   

   

  جزئیات

    علاقه مندی ها
   برای نمایش فیلم کلیک کنید
   
   
  MC 3800
   
 • مبل ماساژ
 • اسکن اتوماتیک بدن
 • ماساژ شیاتسو،ضربه ای و مالشی و غلتکی
 • ماساژ لرزشی در قسمت صندلی
 • جزئیات

    علاقه مندی ها
   برای نمایش فیلم کلیک کنید
   
   
  MC 3000
   

   

  • مبل ماساز به روش شیاتسو
  • ماساژ لرزشی آرامش بخش در قسمت صندلی و پا
  • ماساژ با نفوذ 3 بعدی

   

  جزئیات

    علاقه مندی ها
   برای نمایش فیلم کلیک کنید
   
   
  MC 2000
   
  • صندلی اداری شیاتسو
  • بلندی قابل تنظیم
  • ماساژ آرامش بخش کمر به روش شیاتسو
  • امکان انتخاب عملکرد گرما و نور به صورت جداگانه

   

   

  جزئیات

    علاقه مندی ها
   برای نمایش فیلم کلیک کنید
  . .
   
  Close
  Close