Heating pads from Beurer

تشكچه های برقی ضد آلرژی

وقتی صحبت از گرما و راحتی به میان می آید ، شرکت Beurer بیش از 90 سال در صدر کیفیت و رقابت ایستاده است. تمامی پتوهای برقی،روتشکی های برقی، و تشکچه های برقی قابل شستشو دارای گواهینامه معتبر Oeko-Tex هستند. این گواهینامه ایمنی منسوجات را برای مصرف کننده تأمین می کند.
 
 
UB 68 XXL
 

 • تشک برقی
 • سایز دو نفره

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
UB 100
 

 • رویه از جنس میکرو فایبر و آستر از جنس پشم
 • خوابی راحت با گرمایی تسکین دهنده
 • قابلیت تنظیم محل گرما به صورت جداگانه
 • 9 درجه تنظیم دما به صورت جداگانه

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
UB 90
 

 • رویه از جنس کتان و آستر از جنس پشم
 • قابلیت تنظیم محل گرما به صورت جداگانه
 • 9 درجهت نظیم دما به صورت جداگانه برای هر منطقه

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
UB 86 XXL
 

 •  رویه از جنس میکرو فایبر و آستر از جنس پشم
 • خوابی راحت با گرمایی تسکین دهنده
 • قابلیت تنظیم محل گرما به صورت جداگانه
 • 9 درجهت نظیم دما به صورت جداگانه برای هر منطقه

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
UB 85
 

 • روتشکی برقی ضدحساسیت، ملحفه ای
 • ضد حساسيت، کاهش مايت و کپک با گرما و پارچه مواج مخصوص
 • درجه تنظيم دماي اضافي ضد مايت
 • روتشکي و ملحفه در يک محصول

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
UB 83
 

 • روتشکی برقی استرچ
 • روتشکي استرچ
 • قسمت پاها بسيار گرم
 • 3 درجه تنظيم دما 

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
UB 67
 

 • تشک برقی ملحفه ای بسیار گرم با محل گرم شدن پاها
 • تشک برقی نرم و گرم از جنس میکروفایبر
 • رویه از جنس کرک ریز نرم و گرم 

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
UB 66
 

 • روتشکی برقی دونفره
 • بسيار بزرگ
 • 2 کليد براي تنظيم جداگانه دما
 • اندازه تقريبي 140×150  سانتيمتر 

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
UB 64
 

 • روتشکی برقی استرچ
 • سطح لحاف مانند کتاني
 • روتشکی استرچ
 • 3  درجه تنظيم دما

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
UB 60
 

 • روتشکی برقی با خاموشی خودکار
 • خاموشي خودکار پس از تقريباً 3 ساعت
 • 3  درجه تنظيم دما
 • چراغ نمايش عملکرد

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
UB 56 XXL
 

 • رویه از جنس الیاف بسیار نرم و آستر از جنس پشم
 • سایز 160*150
 • محافظ گرمای بیش ازحد BSS

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
UB 53
 

 • روتشکی برقی خزدار
 •  رويه خز
 • نرم گرم
 • 3 درجه تنظيم دما 

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
UB 33
 

 • روتشکی برقی

 • سايز استاندارد

 • چراغ نمايش عملکرد

 • رويه : کتان آستر: پشم

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
UB 30
 

 • روتشکی برقی
 • کم حجم
 • چراغ نمايش عملکرد
 • رويه : کتان آستر: پشم

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
TS 26
 

 

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
TS 23
 

 

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
TS 20
 

 

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
. .
 
Close
Close