Classic heating pads
 

کنترل اطلاعات مربوط به سلامتی در هر مکان و هر زمان

کنترل اطلاعات مربوط به سلامتی در هر مکان و هر زمان

  • با دو محصول جدید ترازوی  تشخیصیBF800 و دستگاه فشارسنج BM85مقادیر اندازه گیری شده خود را  به راحتی از طریق بلوتوث به گوشی های هوشمند و برنامه HealthManagerمنتقل نمایید.بنابراین اطلاعات شما همیشه تحت کنترل می باشد.
  • ترازوی تشخیصی BF800 علاوه بر وزن ،داده های دیگر مربوط به سلامتی نظیر ،شاخص توده بدنی BMI ،درصد آب بدن ،توده استخوانی ،BMR میزان سوخت و ساز پایه  و AMRمیزان سوخت و ساز فعال را نیز اندازه گرفته و از طریق بلوتوث به گوشه های هوشمند منتقل مینماید و شما با استفاده از برنامهHealthManager میتوانید این داده ها را مدیریت نمایید.
  •  
  •  
  • گوشی هوشمند در دسترس نیست؟ مشکلی نیست ،ترازوی BF800  تا 30 اندازه گیری را ذخیره کرده و شما می توانید بعدا آنها را منتقل نمایید.
  • فشار سنج BM85نه تنها دارای یک طراحی استثنایی است بلک دقت فوق العاده در اندازه گیری دارد.این دستگاه مجهز به بلوتوث برای انتقال داده ها به گوشی های هوشمند است.این ویژگی و خصوصیات مثبت بسیار دیگر فشار سنج BM85را به یک دستگاه منحصر به فرد تبدیل نموده است.
بازدید کننده عزیز, شما هنوز به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

    نظرات   :

ارسال یک نظر
کنترل اطلاعات مربوط به سلامتی در هر مکان و هر زمان
 بازگشت
 
Close
Close