GL 44 mmol/L
 

 • دستگاه تست قند خون-کم حجم
 • 3در1(دستگاه قند خون،ابزار خونگیر،usb و نرم فزار داخلی)
 • نشانه های تصویر برای مدیریت بهینه دیابت
 • نوار تست بسیار پهن

 

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
GL 42
 

 • دستگاه تست خون
 • استفاده آسان
 • نمایشگر بزرگ

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
GL 50 mmol/L - Pure white
 
 • دستگاه تست قند خون-کم حجم
 • 3در1(دستگاه قند خون،ابزار خونگیر،usb و نرم فزار داخلی)
 • نوار تست بسیار پهن
 •  

  جزئیات

    علاقه مندی ها
   برای نمایش فیلم کلیک کنید
   
   
  GL 50 mmol/L - Shiny pink
   
  • دستگاه تست قند خون-کم حجم
  • 3در1(دستگاه قند خون،ابزار خونگیر،usb و نرم فزار داخلی)
  • نوار تست بسیار پهن

   

   

  جزئیات

    علاقه مندی ها
   برای نمایش فیلم کلیک کنید
   
   
  GL 50 mmol/L - Deep black
   
  • دستگاه تست قند خون-کم حجم
  • 3در1(دستگاه قند خون،ابزار خونگیر،usb و نرم فزار داخلی)
  • نوار تست بسیار پهن

   

  جزئیات

    علاقه مندی ها
   برای نمایش فیلم کلیک کنید
   
   
  GL 44 mg/dL
   
  • دستگاه تست قند خون-کم حجم
  • 3در1(دستگاه قند خون،ابزار خونگیر،usb و نرم فزار داخلی)
  • نشانه های تصویر برای مدیریت بهینه دیابت
  • نوار تست بسیار پهن

   

  جزئیات

    علاقه مندی ها
   برای نمایش فیلم کلیک کنید
   
   
  GL 32 mmol/L
   

   

  جزئیات

    علاقه مندی ها
   برای نمایش فیلم کلیک کنید
  Close