BC 57
 

 • فشارسنج مچی
 • نمایشگر خوانا

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
BC 80
 

 • نشانگر حالت استراحت برای اندازه گیری دقیق
 • بسیار باریک

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
BC 50
 

 • فشارسنج مچی
 • بسیار باریک

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
BC 40
 

 

 • اندازه گیری فشار خون و ضربان قلب از طریق مچ

 

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
BC 60
 
 • فشارسنج مچي BC60
 • با نشانگر انحصاري حالت استراحت
 • سنجش از طريق مچ ، کاملا اتوماتيک
 • نشانگر انحصاري حالت استراحت resting
 • رده بندي WHO / تشخيص آريتمي

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
BC 58
 
 • فشارسنج مچي BC58
 • با نمايشگر لمسي
 • سنجش از طريق مچ ، کاملا اتوماتيک
 • نمايشگر لمسي
 • رده بندي WHO / تشخيص آريتمي

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
BC 44
 
 • فشارسنج مچي BC44
 • کارکرد آسان
 • سنجش از طريق مچ ، کاملا اتوماتيک
 • کارکرد آسان
 • رده بندي WHO / تشخيص آريتمي

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
BC 32
 

 

 • فشارسنج مچی BC32
 •  اندازه گیری فشار خون به صورت تمام
 • اتوماتیک
 •  میانگین فشارخون صبح و شب در 7روز

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
BC 31
 
 • اندازه گیری فشار خون و ضربان قلب از طریق مچ
 • نمایشگر واضح

 

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
BC 30
 
 • اندازه گیری فشار خون و ضربان قلب از طریق مچ
 • ذخیره 3 اندازه گیری آخر
 • نمایشگر واضح

 

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
قبلی بعدی
بالا
Close