LS 10
 

 

  • ترازوی چمدانی کوچک و کارآمد
  • عملکرد ایست اتوماتیک دارای بست و بند برای صرفه جویی در فضا
  • نمایشگر LCD خوانا

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
LS 06
 

  • ترازوی چمدانی کوچک و کارآمد
  • عملکرد ایست اتوماتیک دارای بست و بند برای صرفه جویی در فضا
  • نمایشگر LCD خوانا

 

 

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
Close