BY 11
 

  • ترمومتر دیجیتالی
  •  با انعطاف بسیار زیاد

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
JBY 08
 

  • دما سنج دیجیتالی حمام
  • نمایش دیجیتالی برای اندازه گیری آسان
  • گرمای آب حمام

 

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
Close