پتو برقی HD75
 

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
HD 100
 

 • سایز بسیار بزرگ
 • پتوي برقي نرم و گرم
 • اندازه تقريبي 150×200 سانتيمتر
 • 6 درجه تنظيم دما
 • قابل شستشو در ماشين لباسشويي

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
HD 90
 

 • پتوی برقی (گرمای سرتاسری)
  پتوي برقي گرم و نرم
 • اندازه تقريبي 130×180
 • 6 درجه تنظيم دما
 • قابل شستشو در ماشين لباسشويي

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
HD 50
 

 • پتوی برقی نرم و راحت شنلی
 • شنل نرم و گرم با الياف گرم ميکروفايبر
 • نرم و دوست با پوست
 • 6 درجه تنظيم دما
 • قابل شستشو در ماشين لباسشويي

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
Close