BC 20
 

 • فشارسنج مچي BC20
 • با مهر تأييد کيفيت
 • داراي مهر کيفيت انجمن فشارخون آلمان
 • سنجش از طريق مچ ، کاملا اتوماتيک

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
BC 19
 

 • فشارسنج مچي سخنگو BC19
 • (3 زبان)
 • فشارسنج سخنگو آلماني ، انگليسي و اسپانيايي
 • رده بندي WHO

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
BC 16
 

 • فشارسنج مچي BC16
 • طراحي زيبا
 • رده بندي WHO
 • تشخيص آريتمي

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
BM 90
 

 • فشارسنج بازویی بیسیم
 • شامل جعبه سفید و کابل برای انتقال آسان
 • دسترسی آسان در هر زمان و هر مکان توسط
 • نرم افزار

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
BM 85
 

 • جدید:در دسترس از ژانویه 2014
 • اندازه گیری تمام اتوماتیک فشار خون و ضربان قلب
 • انتقال داده ها از طریق بلوتوٍث به گوشی های هوشمند 

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
BM 75
 

 • جدید:در دسترس از ژانویه2014
 • اندازه گیری تمام اتوماتیک فشار خون و ضربان قلب
 • انتقال داده ها از طریق فن آوریNFCو USB 

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
BM 65
 

 • اندازه گیری فشار خون به صورت تمام
 • اتوماتیک
 • کاربرد آسان به خاطر شکل ارگونومیک

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
BM 60
 

 • با نشانگر انحصاري حالت استراحت
 • سنجش از طريق بازو ، کاملا اتوماتيک
 • نشانگر انحصاري حالت استراحت resting
 • رده بندي WHO / تشخيص آريتمي

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
BM 58
 

 • با نمايشگر لمسي
 • سنجش از طريق بازو ، کاملا اتوماتيک
 • نمايشگر لمسي
 • رده بندي WHO / تشخيص آريتمي

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
BM 55
 

 • اندازه گیری تمام اتوماتیک فشار خون و ضربان قلب
 • شاخص  استراحت 

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
Close