BC 30
 
 • اندازه گیری فشار خون و ضربان قلب از طریق مچ
 • ذخیره 3 اندازه گیری آخر
 • نمایشگر واضح

 

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
BC 20
 
 • فشارسنج مچي BC20
 • با مهر تأييد کيفيت
 • داراي مهر کيفيت انجمن فشارخون آلمان
 • سنجش از طريق مچ ، کاملا اتوماتيک

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
BC 19
 
 • فشارسنج مچي سخنگو BC19
 • (3 زبان)
 • فشارسنج سخنگو آلماني ، انگليسي و اسپانيايي
 • رده بندي WHO

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
BC 16
 
 • فشارسنج مچي BC16
 • طراحي زيبا
 • رده بندي WHO
 • تشخيص آريتمي

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
BM 90
 
 • فشارسنج بازویی بیسیم
 • شامل جعبه سفید و کابل برای انتقال آسان
 • دسترسی آسان در هر زمان و هر مکان توسط
 • نرم افزار

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
BM 85
 
 • جدید:در دسترس از ژانویه 2014
 • اندازه گیری تمام اتوماتیک فشار خون و ضربان قلب
 • انتقال داده ها از طریق بلوتوٍث به گوشی های هوشمند 

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
BM 75
 
 • جدید:در دسترس از ژانویه2014
 • اندازه گیری تمام اتوماتیک فشار خون و ضربان قلب
 • انتقال داده ها از طریق فن آوریNFCو USB 

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
BM 65
 
 • اندازه گیری فشار خون به صورت تمام
 • اتوماتیک
 • کاربرد آسان به خاطر شکل ارگونومیک
 • جزئیات

    علاقه مندی ها
   برای نمایش فیلم کلیک کنید
   
   
  BM 60
   
  • با نشانگر انحصاري حالت استراحت
  • سنجش از طريق بازو ، کاملا اتوماتيک
  • نشانگر انحصاري حالت استراحت resting
  • رده بندي WHO / تشخيص آريتمي

  جزئیات

    علاقه مندی ها
   برای نمایش فیلم کلیک کنید
   
   
  BM 58
   
  • با نمايشگر لمسي
  • سنجش از طريق بازو ، کاملا اتوماتيک
  • نمايشگر لمسي
  • رده بندي WHO / تشخيص آريتمي

  جزئیات

    علاقه مندی ها
   برای نمایش فیلم کلیک کنید
  Close