BM 70
 

 • با نشانگر انحصاري حالت استراحت
 • سنجش از طريق بازو ، کاملا اتوماتيک
 • نشانگر انحصاري حالت استراحت resting

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
AC adapter(BM20)
 

 

230 ولت

یورو پلاگین برای هماهنگی با 60601

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
AC adapter (BM16)
 

 

230 ولت

یورو پلاگین برای هماهنگی با 60601

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
Cuff (BM20)
 

 

اندازه کاف: 32-42 سانتی متر

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
Cuff (BM16)
 

 

اندازه کاف: 34-46 سانتی متر

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
BC 60
 
 • فشارسنج مچي BC60
 • با نشانگر انحصاري حالت استراحت
 • سنجش از طريق مچ ، کاملا اتوماتيک
 • نشانگر انحصاري حالت استراحت resting
 • رده بندي WHO / تشخيص آريتمي

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
BC 58
 
 • فشارسنج مچي BC58
 • با نمايشگر لمسي
 • سنجش از طريق مچ ، کاملا اتوماتيک
 • نمايشگر لمسي
 • رده بندي WHO / تشخيص آريتمي

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
BC 44
 
 • فشارسنج مچي BC44
 • کارکرد آسان
 • سنجش از طريق مچ ، کاملا اتوماتيک
 • کارکرد آسان
 • رده بندي WHO / تشخيص آريتمي

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
BC 32
 

 

 • فشارسنج مچی BC32
 •  اندازه گیری فشار خون به صورت تمام
 • اتوماتیک
 •  میانگین فشارخون صبح و شب در 7روز

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
 
 
BC 31
 
 • اندازه گیری فشار خون و ضربان قلب از طریق مچ
 • نمایشگر واضح

 

جزئیات

  علاقه مندی ها
 برای نمایش فیلم کلیک کنید
Close